Solapur 4 U
 
Name Phone No Address
 Uplap, Sat Rasta  2311833  
 Abdulapurkar, Sat Rasta  2313818  
 Shivanubhav, Mith galli  2332115  
 Basavanti, Samrat Chowk  2320349  
 Somani, Roopa Bhavani Road  2740012  
 Rangbhavan, Rly Lines  2317133  
 Mahavir, Manik Chowk  2321405  
 Susheel - Rasik  2623826  
 Gujarathi, Kalpana Talkies  2622233  
 Revamma Patil - Ghongade Vasti  2329069  
 Shanti Sagar- Old Employment Chowk  2749132  
 Adarsha, Duffrin Chowk  2310921  
 Anand, South Kasba  2720774  
 Lingshetti, Kasturba Market  2729848  
 Madhekar, Bhavani Peth  2324495  
 Bolli, Ashok Chowk  2391098  
 Saraswati, Duffrin Chowk  2318299  
 IMA Hall, Duffrin Chowk  2727928  
 Heritage, Gandhi Nagar  2601952  
 Shri Shivadasamay Sansritik Bhavan  2370037  
 Dipali Multipurepose Hall  2742721  
 Kanale Kalyan Mantap, Rly. Lines  2311009  
Solapur 4 U
 
Copyright © 2011Solapur4u.com. All rights reserved.
   

All contents of solapur4u.com web site is property of Microlink Infotech Pvt. Ltd .